Veľká Ves, okres Poltár
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 13/12 (5+5+3/2)


Organ firmy Jozef Melzer, opus 821, postavený okolo roku 1949 ako tretí jubilejný nástroj pri príležitosti 90. výročia založenia podniku.

okolo 1949, Josef Melzer – novostavba

Opus 821, postavený ako tretí jubilejný nástroj pri príležitosti 90. výročia založenia podniku. Dispozíciu navrhol Žigmund Rešetár, organista a učiteľ vo Veľkej Vsi.

Prieskum: Marek Cepko, 2012
MELZER JOSEF
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
PrincipálKryt ľúbeznýSubbas16´
Flauta koncertnáKvintadénaEchobas16´ (ext.)
SalicionálVox celestis 1-2xOktávbas
OktávaFlauta priečna  
Mixtúra 3-4xRoh nočný  

Spojky: II/I, I/P, II/P, Super I, Super II, Super II/I, Sub II, Sub II/I, generálna spojka
Voľné kombinácie: 1
Pevné kombinácie: P, MF, F, PL, TT
Pomocné zariadenia: Žalúzie II. man., Crescendo (valec), Vypínač registrového crescenda, Vypínač ručných registrov, Anulátor pedála, Tremolo II.

Pneumatické traktúry, výpustné vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)