Hertník, okres Bardejov
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (7/5+1)


1904, Rieger – novostavba

Opus 1152.

60./70. r. 20. stor., neznámy organár – prestavba

Prestavba a rozšírenie. Prehĺbená organová skriňa, pristavaný pedál s registrom Subbas 16´, 2 manuálové registre Roh noční 2´, Kvinta šumivá 2x 1 1/3´ a tremolo.

Prieskum: Marek Cepko, 2013
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipálSubbas16´
Kryt  
Salicionál  
Oktáva4´ (ext.)  
Dolce4´ (ext.)  
Roh noční  
Kvinta šumivá 2x1 1/3´ + 1´  

Spojky: I:I 4´, Pedálkopula
Pevné kombinácie: Forte
Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)