Kľušov – Kľušovská Zábava, okres Bardejov
Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4


Malý bezpedálový organ s firemnou tabuľkou Júliusa Gunu na hracom stole. Jadro nástroja (vzdušnica a mechy) je staršie, pravdepodobne z posledných desaťročí 19. storočia. Gunova firma organ neskôr prestavala pod svojím menom. Podľa pamätníkov bol vraj nástroj prenesený z neďalekej obce Janov (okres Bardejov).

kon. 19. stor., neznámy organár – novostavba

neznámy rok, Július Guna – generálna prestavba

Prestavba staršieho organa z posledných desaťročí 19. storočia.

Prieskum: Marek Cepko, 2013
Julius Guna a syn / Tovarna na organy a harmonie / Prešov
Manuál (C – f3, 54 klávesov)
Bourdon
Principal
Flӧte
Fugara

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)