Kľačany, okres Hlohovec
Kostol sv. Martina z Tours

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6


1892, Rieger – novostavba

Opus 360.

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

Prospektové píšťaly zrekvirované počas 1. svetovej vojny boli neskôr nahradené. Naskôr pristavané je aj tremolo. Iné opravy a prestavby neboli zistené.

Prieskum: Marek Cepko, 2001
Opus: 360
Manuál (C – f3, 54 klávesov)
Principal
Gedeckt
Salicional
Octave
Rohrflöte
Rauschquinte 2x2 2/3´+ 2´

Pevné kombinácie: Tutti
Tremolo

Mechanické traktúry, kužeľková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)