Bánovce nad Bebravou – Biskupice, okres Bánovce nad Bebravou
Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ bez pedála I / 7


Na drevených píšťalách sú nápisy:
ROBENÉ W ROKU 1857 Dna 25 ho oktobra / Pisal Stefan Igasz Biskupice.
Organ opravil, drevené píšťaly impregnoval / Otokár Vážanský organár v Nitre 7. VI. 1973, atď.

1857, Samuel Wagner – novostavba

Autorstvo a rok stavby podľa údajov v nástroji.

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

1922, Blažej Žuja – oprava

Oprava spojená s nahradením prospektových píšťal zrekvirovaných koncom prvej svetovej vojny.

1973, Otokár Vážanský – oprava

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2004
Manuál (C – f3, 54 klávesov)
Burdon (Kryt)
Salicionál
Principál
Flauta špicatá
Kvinta2 2/3´
Superoktáva
Mixtúra 2x

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)