Jakubovany, okres Sabinov
Kostol sv. Vavrinca

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6/4


1904, Rieger – novostavba

Opus 1117.

2. pol. 20. stor., neznámy organár – prestavba

Prestavba a rozšírenie. Pribudli registre Dolce 4´ a Kvinta 2 2/3´ (použité z iného organa) umiestnené na samostatnej vzdušnici. Pri prestavbe tiež mohla byť zmenená orientácia organovej skrine.

Prieskum: Marek Cepko, 2012
Cs. és kir. udvari – orgona – gyár –– Rieger Testvérek –– Budapest – Opus 1117
Manuál (C – f3, 54 klávesov)
Principal
Fӧdӧtt
Octava4´ (ext.)
Fuvola4´ (ext.)
Dolce
Kvinta2 2/3´

Spojky: Super Octávcopula
Pevné kombinácie: Forte

Pneumatické traktúry, kužeľková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)