Hubošovce, okres Sabinov
Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Skriňový pozitív I / 4


Organový pozitív neznámeho autora približne z 2. polovice 18. storočia. Pôvodne stál v r. kat. Kostole Mena Panny Márie v Hubošovciach, odkiaľ bol pri rekonštrukcii kostola okolo roku 1999 premiestnený na súčasné miesto. Mechy sú novšie (pravdepodobne Guna), ostatné časti nástroja sa zdajú byť pôvodné, vrátane píšťalového fondu. Všetky kovové píšťaly sú nastriekané striebornou farbou, drevené píšťaly šedou syntetickou farbou. Register Mixtur mohol byť pôvodne rozdelený na dva samostatné registre. Nástroj je v zlom stave, dlhšiu dobu sa nepoužíva.

2. pol. 18. stor., neznámy organár – novostavba

Organ postavený do r. kat. Kostola Mena Panny Márie v Hubošovciach.

medzivojnové obdobie, Július Guna – prestavba

Nové mechy.

okolo 1999, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Premiestnenie nástroja na súčasné miesto.

Prieskum: Marek Cepko, 2012
Manuál (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov)
Copula major
Copula minor
Principal
Doublett (Mixtur) 2x1 1/3´

Tremolo

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)