Kľačno, okres Prievidza
Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Organový pozitív I / 5


1825, Pažickí z Rajca – novostavba

Päťregistrový pozitív z r. 1825 podľa výtvarných prvkov aj technického riešenia jednoznačne pochádza z rajeckej dielne Pažických. Potvrdzuje to aj zápis v dielenskej knihe, kde sú evidované takmer všetky nástroje, ktoré opustili dielňu Pažických. Nie je uvedená jeho cena, ale vyslovene je napísané, že bol postavený „do kaplny“. Na zadnej strane kartuše, stojacej na hornej rímse strednej píšťalovej veže prospektu, je nápis: ANNO / 1827 / J. T. Datovanie 1827 sa vzťahuje na maľovanie a „štafírovanie“ organovej skrine, iniciály J. T. zrejme označujú meno a priezvisko maliara.

Organ sa zachoval, aj keď sa niekoľko dlhých desaťročí nepoužíval, a mnoho jeho píšťal sa stratilo. Isto viackrát opravovaný, informácie o opravách zatiaľ nepoznáme.

2010-2014, Peter Masarik – oprava

Pozitív má novú zásuvkovú vzdušnicu, ktorá bola urobené podľa pôvodnej vzdušnice. Dva pôvodné klinové mechy boli nahradené mechom plavákovým.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2016
Manuál (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov)
Copula
Copula
Principál
Kvinta1 1/3´
Mixtura 2x

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)