Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota
Kostol sv. Jána Krstiteľa

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 23 (10+8+5)


1781, Pažickí z Rajca – novostavba

Za 700 zl. Z organa ostala len baroková skriňa.

2017, Gabriel Bies – novostavba

Postavený do opravenej pôvodnej skrine Pažických a do za ňou postavenej novej skrine. V pôvodnej skrini je situovaný hlavný stroj (I. manuál) nového organa.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2016
OPUS 19 – 2017 / S Božou pomocou na jeho chválu / dielňa Bies
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 klávesov)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
PrincipalCopula majorPortunalbass16´
Vox HumanaSalicionalSubbass16´
PortunalPrincipalOctavbass
Viola di GambaCopula minorSuperbass
OctavaDulcianaPozaun16´
FlautaOctava  
Quinta2 2/3´Mixtura 2-3x1 1/3´  
SuperoctavaHoboj  
Mixtura 3x1 1/3´    
Trompeta    

Spojky: II/I, I/P, II/P
Tremolo

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)