Bližšie životopisné údaje chýbajú. R. 1800 prevzal dielňu viedenského organára moravského pôvodu Jana Výmolu ml. Vyučil sa uňho synovec Jacob Deutschmann, ale aj slovenskí organári Andrej Zimmer a Jakub Galovič.

Deutschmann bol významný klasicistický organár pôsobiaci vo Viedni. Od 20. rokov 19. storočia pomerne intenzívne podnikal na území Spiša. R. 1822 začal stavať organ pre ev. a. v. kostol v Spišskej Novej Vsi (nástroj bol vysvätený 12. januára 1823) a v tom istom roku 27. júla 1822 podpísal kontrakt na dokončenie organa v ev. a. v. kostole v Poprade-Matejovciach. R. 1824 opravil aj organ v ev. a. v. kostole v Dobšinej.

Dobšiná; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1824 – oprava.

Poprad-Matejovce; okres Poprad, Prešovský kraj, kostol ev. a. v., 1822 – 1824 – dokončenie dvojmanuálového organa, ktorý začal stavať Michal Podkonický.

Spišská Nová Ves; okres Spišská Nová Ves, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1822 – 1823 – dvojmanuálový 24-registrový organ s pedálom (12+6+6), mechanická zásuvka.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)