Narodil sa v rodine organára Jana Komorníka. Organárstvu sa vyučil u otca. Na Slovensku pôsobil najprv v Rožňave, neskôr sa presťahoval do Košíc, kde sa r. 1809 stal mešťanom.

Jozef Komorník sa zrejme venoval len oprave organov. Ako tovariš mu vypomáhal Ján Dinovský.

Košice; okres Košice, Košický kraj, Dóm sv. Alžbety, 1827 – oprava.

Prešov – Nižná Šebastová; okres Prešov, Prešovský kraj, r. kat. farský kostol Najsvätejšieho Mena Ježiša a Márie (františkánsky), 1801 – oprava.

Prešov; okres Prešov, Prešovský kraj, r. kat. Kostol sv. Jozefa (františkánsky), 1801 – oprava.

Rožňava; okres Rožňava, Košický kraj, r. kat. Kostol sv. Anny (františkánsky), 1801 – oprava.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)