Organár v Prešove, kde mal dielňu. Tu získal aj meštianske právo ako stolár a zhotoviteľ (hudobných) nástrojov „Arcularius et instrumenten confector“.a  Doteraz jediný známy organ postavený týmto majstrom stál v ev. kostole v Žehni. Postavil ho v roku 1809 za 500 zl. Organ už zanikol.b

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)