Životopisné údaje chýbajú.

Organár a ladič klavírov 6-registrov koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Z jeho dielne poznáme zatiaľ len dva nástroje. Zachovaný je 5-registrový bezpedálový nástroj, postavený v kostole ev. a. v. v Hrlici. Druhý nástroj, postavený r. 1893 pre kostol ev. a. v. v Rimavskom Brezove, bol r. 1954 nahradený dvojmanuálovým organom firmy Rieger-Kloss op. 3199. Z Mielkeho organa sa zachovala len manuálová vzdušnica, ktorá je uložená na povale ev. a. v. fary. Vzdušnica má rovnako ako v Hrlici tónové kancely a je zásuvková. Tónový rozsah je tu však menší, len C – c? chromaticky, 49 tónov. Vo ventilovej komore je nalepený lístok s textom: Erbaut 1893 // August u. Tomas Mielke // Amerikaner.

Nevieme, v akom vzťahu boli organári August a Tomáš Mielke, príklad z Rimavského Brezova dosvedčuje, že niekedy pracovali spolu.

Augustovi Mielkemu môžeme zatiaľ ako samostatnú prácu pripísať rozpočet a návrh na veľký organ pre Nový kostol ev. a. v. v Kežmarku z r. 1893. Výberová komisia, ktorá dostala na stavbu nového organa štyri ponuky, Mielkeho návrh zamietla „pre jeho malú spoľahlivosť a neistú produkčnú kapacitu“.

Dlhá Ves; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v. (pôvodne ev. a. v. kostol v Hrnčiarskej Vsi-Pondelku), rok neznámy – dodanie nového mecha a ladenie.

Hrlica; okres Revúca, Banskobystrický kra, kostol ev. a. v., 1899 – 5-registrový, bezpedálový nástroj, mechanická zásuvka.

Hrušovo-Ostrany; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1908 – prenesenie 6-registrového, bezpedálového nástroja z ev. a. v. kostola v Likieri.

Rimavské Brezovo, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1893, jednomanuálový organ, ktorý Tomáš Mielke postavil spolu s Augustom Mielkem. Nástroj bol r. 1954 nahradený dvojmanuálovým organom firmy Rieger-Kloss. Z Mielkeho organa sa zachovala vzdušnica, uložená na farskej povale.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)