Matej Poll pôsobil ako organár v druhej polovici 16. storočia v Banskej Bystrici. Bližšie životopisné údaje chýbajú.

Údajne zhotovil viac organov v Banskej Bystrici a v okolí. V rokoch 1572 – 1573 postavil organ v r. kat. farskom Kostole sv. Kríža v Kežmarku.

Kežmarok; okres Kežmarok, Prešovský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Kríža, 1572 – 1573 – stavba nového organa.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)