Akékoľvek bližšie údaje o organárovi Martinovi Stirbitzovi zatiaľ chýbajú. Pôsobil v Kremnici v prvej polovici 17. storočia.

Poznáme len niekoľko lokalít, kde staval alebo opravoval organy.

Banská Bystrica; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, bližšie neurčený kostol, 1636 – 1638 – oprava organa.

Kremnica; okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj, r. kat. Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (súčasť zámku), 1613 – 1614, stavba organa (nezachoval sa).

Krupina; okres Krupina, Banskobystrický kraj, bližšie neurčený kostol, 1630 – oprava organa.

Nitra; okres Nitra, Nitriansky kraj, bližšie neurčený kostol, 1622 – oprava organa.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)