Pôsobil v prvej polovici 18. storočia v Beckove ako stolár a organár. Ďalšie životopisné údaje chýbajú

R. 1721 si dala u Turmana postaviť organ ev. a. v. cirkev brezovská.

Brezová pod Bradlom; okres Myjava, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1721 – stavba nového organa.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)