Daniel Valachy ml., sa narodil v rodine stolára Jána Valachyho. Zatiaľ sa nepodarilo zistiť, v akom vzťahu bol s organárom Danielom Valachym, ani to, kde sa vyučil za organára. R. 1769 kúpil v Poprade-Spišskej Sobote dom.

Pôsobil v Poprade-Spišskej Sobote v druhej polovici 18. storočia. Z jeho tvorby sa zachovali len malé, päť-šesťregistrové pozitívy. Prvý postavil r. 1762 pre ev. a. v. kostol v Brdárke. Aj ďalšie dva nástroje postavil v 60. rokoch 18. storočia (Markušovce – Múzeum klávesových nástrojov, pôvodne r. kat. kostol v Gánovciach, r. 1767; Slavoška – ev. a. v. kostol, pôvodne ev. a. v. kostol vo Vlachove, r. 1768). Posledný zachovaný nástroj v ev. a. v. kostole v Štôli vznikol podstatne neskôr. Pôvodne bol postavený r. 1786 pre ev. a. v. kostol v Poprade-Spišskej Sobote. Všetky pozitívy majú manuálový rozsah zhodne C – c3 s krátkou spodnou oktávou, 45 klávesov a tónov. V dispozíciách sa jasne odráža zhruba dvadsaťročný rozdiel medzi dobou vzniku jednotlivých nástrojov. Pozitívy postavené v 60. rokoch 18. storočia majú len jeden register v základnej polohe (Copula maior 8´ – drevený krytý register), jeden register je v štorstopovej polohe (Flauta minor 4´ – obyčajne drevené kryté píšťaly, Flauta v Slavoške s drevenými otvorenými píšťalami je pravdepodobne nepôvodná). Nasledujú tri registre s principálovými menzúrami: Principál 2´, Kvinta 1 1/3´, Oktáva 1´. O register väčší nástroj v Slavoške má ešte register Fugara 4´, ktorý však nie je pôvodný. Na jeho mieste pôvodne stála zrejme Mixtúra. Dvadsaťročný rozdiel medzi dobou vzniku nástrojov sa výrazne prejavil na pozitíve v ev. a. v. kostole v Štôli. Nielenže má už dva registre v základnej polohe (okrem dreveného krytu aj Portunal 8´ s drevenými otvorenými píšťalami), ale Principál je v štvorstopovej polohe a Kvinta v polohe 2 2/3´. Okrem toho je v ňom aj drevená krytá Flauta minor 4´ a Oktáva 2´. Pozitív v Brdárke má tiež zvukovú hračku Tympany. Pôvodne všetky nástroje mali hracie pulty na zadnej stene. V pôvodných prospektoch je malá časť píšťal plasticky zdobená (v Brdárke tri píšťaly, v Markušovciach dve). Nástroje sú označené na papierových lístkoch, nalepených vnútri organovej skrine. Texty sú písané po latinsky.

Brdárka; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1762 – 5-registrový pozitív.

Markušovce; okres Spišská Nová Ves, Košický kraj, Múzeum klávesových nástrojov, Letohrádok Dardanely, 1767 – 5-registrový pozitív (pôvodne postavený pre r. kat. kostol v Gánovciach).

Slavoška; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1768 – 6-registrový pozitív (pôvodne postavený pravdepodobne pre ev. a. v. kostol vo Vlachove).

Štôla; okres Poprad, Prešovský kraj, kostol ev. a. v., 1786 – 6-registrový pozitív (pôvodne postavený pre ev. a. v. kostol v Poprade-Spišskej Sobote).

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)