Bol organárom samoukom, pôvodným povolaním bol krajčír.  V roku 1806 zhotovil svoj prvý pozitív. V roku 1813 začal opravovať organy. V roku 1817 otvoril organársku dielňu a začal stavať aj nové organy. Až do začiatku 30. rokov 19. storočia sa však venoval aj krajčírskej práci. U neho sa vyučili jeho traja synovia: Franz jun., Josef a Anton. Pre územie Slovenska organy nestaval.a V roku 1956 bol pre r. kat. kostol v Záhorskej Vsi (okr. Malacky) kúpený jeho jednomanuálový organ pôvodne v roku 1840 postavený pre r. kat. kostol v obci Touchořiny (v súčasnosti časť obce Lovečkovice, okr. Litoměřice). V Záhorskej Vsi ho Pavol Baxa postavil za pôvodný jednomanuálový organ s pedálom. Nástroj upravil na dvojmanuálový, bol však veľmi poruchový. Časť dovezená z Čiech je signovaná v manuálovej ventilovej komore: Franz Feller  Königswald 1840.  Königswald je nemecký názov obce Libouchec (okr. Ústí nad Labem).

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)