Organár Banskej Bystrici, ktorý sa sem prisťahoval zo Sedmohradska. V slovenskej odbornej organovej literatúre neznáme meno. Len Jozed Ďuriančik v článku Organári v Banskej Bystrici, uvádza, že Hartmann Mathias prišiel na začiatku 18. storočia do Banskej Bystrice zo Sedmohradska a podarilo sa mu „stať sa mešťanom mesta B. Bystrica“.a  

Neevidujeme žiadnu jeho opravu, prestavbu, ani novostavbu organa od Mathiasa Hartmanna.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)