Zatiaľ úplne neznámy organár v Prešporku, pôsobiaci pred rokom 1835. Nepoznáme ani jeho meno, ani žiadnu jeho prácu. Vieme o ňom len vďaka Matrike úmrtí Dómu sv. Martina, kde je zápis o úmrtí jeho vdovy: Majo 2a (1835 in civitate) Löw Ursula Vidua organedae hujatis 89 ann.  Inflamatio viscerum, sacramentis moribundorum provisa...a

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)