Organár v Budapešti okolo polovice 20. storočia.

Na Slovensku zatiaľ evidujeme jedinú jeho prácu – dvojmanuálový, 17-registrový organ (7+6+4) postavený pre r. kat. Kostol Najsvätejšej Trojice vo Veľkom Blahove (okr. Dunajská Streda).a  Nový organ vznikol v roku 1942 ako opus č. 12.  Zachoval sa z neho len demontovaný hrací stôl a prospekt organa. Na hracom stole je firemný nápis: „Marczell Endre 1942. Budapest Op. 12. Marczell Endre 1942. Budapest Op. 12“.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)