Nebol vyučeným organárom, ale pomocníkom výrobcu cimbalov v Komárne – Alexandra Györkeho. Spolu s ním v roku 1902 vymenili tri registre zadného pozitívu organa v ref. kostole v Komárne, ktoré nahradili harmóniovými jazykovými registrami, na pozitív pridali žalúziu a údajne vymenili aj nejaké registre hlavného stroja. Aspoň časť týchto nevhodných zásahov bola odstránená pri oprave organa v roku 1955.a

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)