Andreszov otec Viliam Andresz sa narodil v Nemeckej lokalite Wöllstein (Rheinhessen-Pfalz) a bol čalúnikom. Okolo roku 1868 sa presťahoval do Prešporku. Jeho najmladší syn Fridrich sa vyučil za organára u Antona Schönhofera seniora. Po vyučení bol na vandrovke v Rakúsku. Po návrate sa presťahoval do mesta Szeged, kde v roku 1963 aj zomrel.a Nové organy nestaval, venoval sa údržbe, opravám a niekedy aj rozsiahlejším prestavbám. Nepoznáme organ, o ktorý by sa staral na území Slovenska.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)