Ako organár a výrobca klavírov je zistiteľný v Pesti v 30. a 40. rokoch 19. storočia. Vyučil sa pravdepodobne u otca Bárány Károlya. V rokoch 1836 1838 pracoval v dielni Königa Fülöpa v Soproni. Od roku 1842 bol členom peštianskeho cechu výrobcov hudobných nástrojov.a V súvislosti s územím dnešného Slovenska vieme len o ponuke na opravu veľkého organa v Dóme sv. Alžbety z roku 1844, ktorá však nebola realizovaná.b

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)