ORGANÁRI (24)

 • Mišurec, Vojtech [Mišurec, Misurecz; Béla, Adalbert, Vojtech], * dátum neznámy – † dátum neznámy
 • Negele, Ján [Negele; Johann], * dátum neznámy – † dátum neznámy
 • Poll, Matej [Poll, Pohl; Mathias], * dátum neznámy – † dátum neznámy
 • Pretsch, Krištof [Pretsch, Prötsch, Breg, Pertsch; Christoph, Kristof], * dátum neznámy – † dátum neznámy
 • Sax, Ján [Sachs, Sax, Sack, Saks; Johann, János], * dátum neznámy – † dátum neznámy
 • Šidlo, Jan, * dátum neznámy – † dátum neznámy
 • Stirbitz, Martin [Stirbitz, Stürbitz; Martin, Martinus], * dátum neznámy – † dátum neznámy
 • Turman, Žigmund [Turman; Žigmund, Sigmund], * dátum neznámy – † dátum neznámy
 • Varhany Brno [Varhany spol. s r.o.; Dřevopodnik města Brna; Brno-Bohunice, varhanářství]
 • Žuja, Blažej
 • Hubert, Franz Xaver [Huberth; Franz Xaver], * 1770 – † 1810
 • Hauser, Ladislav, * 1897 – † dátum neznámy