ORGANY (1471)

Lokalita: A     B     C     D     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     Z     všetky
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 11 (5+4+2)
Veľký Slavkov
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 11 (5+4+2)

(18. stor. / 1923/1924)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)
Veľký Slavkov
Kostol sv. Ondreja

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 9 (7+2)

(2. pol. 19. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)
Veľký Slivník
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 5 (4+1)

(80. r. 20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/5 (7/4+2/1)
Veľopolie
Kostol Navštívenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 9/5 (7/4+2/1)

(1889)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)
Veselé
Kostol sv. Bartolomeja

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8 (6+2)

(1895)
Organový pozitív I / 8
Veterná Poruba
modlitebňa ev. a. v.

Organový pozitív
I / 8

(1. pol. 18. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/7 (7/5+2)
Vidiná
Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 9/7 (7/5+2)

(1912)
Organový pozitív I / 7
Vieska nad Žitavou
Kostol sv. Juraja

Organový pozitív
I / 7

(1727)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5/4 (4/3+1)
Vígľašská Huta-Kalinka
Kostol sv. Martina

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 5/4 (4/3+1)

(1913)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 14 (6+6+2)
Vikartovce
Kostol sv. Martina

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 14 (6+6+2)

(1927)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1)
Vitanová
Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8 (7+1)

(30./40. r. 20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Víťaz
Kostol sv. Ondreja

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

(2. pol. 18. stor. / 1. pol. 20. stor.)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 21/20 (7+8+6/5)
Víťaz
Kostol sv. Jozefa, robotníka

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 21/20 (7+8+6/5)

(1964)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 4/3
Vítkovce
Kostol sv. Filipa a Jakuba

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 4/3

(1. pol. 20. stor.)
Organový pozitív I / 6
Vlachovo
kostol ev. a. v.

Organový pozitív
I / 6

(1875)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 20/19 (8+8+4/3)
Vlčkovce
Kostol sv. Terézie z Lisieux

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 20/19 (8+8+4/3)

(1941)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 13 (5+6+2)
Vlková
Kostol Zvestovania Pána

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 13 (5+6+2)

(2009)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 3/2
Vlkovce
Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 3/2

(1912)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)
Vlkyňa
Kostol Ružencovej Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7 (6+1)

(1892)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)
Voderady
Kostol sv. Ondreja

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 10 (8+2)

(prelom 19./20. stor.)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17 (6+8+3)
Vojčice
Kostol Sedembolestnej Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 17 (6+8+3)

(70./80. r. 20. stor.)
Organový pozitív I / 4
Vojka
Kostol Nanebovstúpenia Pána

Organový pozitív
I / 4

(neznámy rok)
Organový pozitív I / 6
Vojňany
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Organový pozitív
I / 6

(1726)