ORGANY (85)

Lokalita: A     B     C     D    F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     Z     všetky
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/5 (7/4+1)
Dobšiná
Kostol sv. Františka Xaverského

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8/5 (7/4+1)

(1896)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P 15/14 (5+7+3/2)
Dojč
Kostol Všetkých svätých

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P 15/14 (5+7+3/2)

(1948)
Skriňový pozitív I / 5
Doľany
Kostol sv. Michala, archanjela

Skriňový pozitív
I / 5

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 20/19 (8+9/8+3)
Dolná Krupá
Kostol sv. Ondreja

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 20/19 (8+9/8+3)

(1949)
Organový pozitív I / 6
Dolná Lehota
Kostol sv. Jána Krstiteľa

Organový pozitív
I / 6

(1992)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)
Dolná Poruba
Kostol sv. Martina

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 5 (4+1)

(okolo 1938)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)
Dolná Strehová
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8 (6+2)

(1. pol. 20. stor. / 1957)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Dolná Strehová
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

(1903)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)
Dolná Súča
Kostol sv. Alžbety Uhorskej

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 10 (8+2)

(1846)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)
Dolná Ždaňa
Kostol Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7 (6+1)

(2001)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Dolné Dubové
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

(1901)
Skriňový pozitív I / 4
Dolné Orešany
Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Skriňový pozitív
I / 4

(1754)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)
Dolné Orešany
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 10 (8+2)

(1851)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Dolné Semerovce
Kostol sv. Jána Krstiteľa

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

(1899)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)
Dolné Srnie
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 9 (7+2)

(1958)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (6+3)
Dolné Zahorany
Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 9 (6+3)

(20. storočie)
Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 5
Dolný Badín
Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom
I / (P) / 5

(1897)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 22/19 (9/8+8+5/3)
Dolný Kubín
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 22/19 (9/8+8+5/3)

(1894 / 1949)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)
Dolný Kubín
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 10 (8+2)

(1894-1895)
Organový pozitív s priveseným pedálom I / (P) / 4
Dolný Kubín
ZUŠ Petra Michala Bohúňa - Koncertná sieň

Organový pozitív s priveseným pedálom
I / (P) / 4

(1976)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 26/23 (11+8+7/4)
Dolný Kubín - Brezovec
Kostol Povýšenia Svätého Kríža

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 26/23 (11+8+7/4)

(2013-2014)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15/13 (6+5+4/2)
Dolný Kubín - Kňažia
Kostol sv. Šimona a Júdu

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 15/13 (6+5+4/2)

(1986)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)
Dolný Lopašov
Kostol sv. Martina z Tours

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7 (6+1)

(koniec 19. stor.)