ORGANY (85)

Lokalita: A     B     C     D    F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     Z     všetky
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 13 (5+6+2)
Dubodiel
Kostol Najsvätejšej Sviatosti oltárnej

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 13 (5+6+2)

(1930)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 6
Dubovany
Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 6

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1)
Dubovec
Kostol sv. Ladislava

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7/5 (6/4+1)

(1913)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/7 (6/5+2)
Dubovica
Kostol Obetovania Pána

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8/7 (6/5+2)

(1905)
Organový pozitív I / 5
Dúbrava
Kostol sv. Ondreja

Organový pozitív
I / 5

(1837)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12/5 (10/5+2/0)
Dúbrava
Kostol sv. Jána Krstiteľa

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 12/5 (10/5+2/0)

(1974)
Dvojmanuálový organ s pedálom I / P / 12 (6+4+2)
Dunajská Lužná - Jánošíková
Kostol Povýšenia Svätého Kríža

Dvojmanuálový organ s pedálom
I / P / 12 (6+4+2)

(1865)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)
Duplín
Kostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 5 (4+1)

(1892)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 5/4
Ďurďošík
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 5/4

(1923-1924)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)
Dvorníky
Kostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8 (6+2)

(koniec 19. stor.)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 11/7 (6/4+3/2+2/1)
Dvory nad Žitavou
Kostol sv. Vojtecha

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 11/7 (6/4+3/2+2/1)

(1897)