ORGANY (53)

Lokalita: A     B     C    D     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     Z     všetky
Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 4/3
Červený Kláštor
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom
I / (P) / 4/3

(1927)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)
České Brezovo
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8 (6+2)

(1. pol. 20. stor.)
Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 38/28 (12/9+6+9+11/4)
Chlebnice
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Trojmanuálový organ s pedálom
III / P / 38/28 (12/9+6+9+11/4)

(1998)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (6/4+2)
Chmeľnica
Kostol sv. Ondreja

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8/6 (6/4+2)

(1904)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)
Chmeľov
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7 (6+1)

(20. r. 20. stor.)
Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 6
Chmeľovec
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom
I / (P) / 6

(2. pol. 19. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Chmiňany
Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

(20. r. 20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1)
Chminianska Nová Ves
Kostol Obrátenia sv. Pavla

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6/4 (5/3+1)

(1912)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 6/4
Chrasť nad Hornádom
Kostol Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 6/4

(1895)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)
Chropov
Kostol sv. Jána Nepomuckého

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 9 (7+2)

(koniec 19. stor.)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 16 (8+5+3)
Chtelnica
Kostol Najsvätejšej Trojice

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 16 (8+5+3)

(1906)
Organový pozitív I / 6
Chyžné
Kostol Zvestovania Pána

Organový pozitív
I / 6

(1854)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)
Chyžné
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8 (6+2)

(1929)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1)
Čierna Lehota
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6/4 (5/3+1)

(1902)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Čierna Voda
Kostol Ružencovej Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

(20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/4 (6/3+2/1)
Čierne
Kostol sv. Ignáca z Loyoly

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8/4 (6/3+2/1)

(1888)
Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 4
Čierne nad Topľou
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom
I / (P) / 4

(20. r. 20. stor.)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 28/26 (9+12+7/5)
Čierny Balog
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 28/26 (9+12+7/5)

(1950)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11/7 (8/5+3/2)
Čierny Balog - Dobroč
Kostol Premenenia Pána

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 11/7 (8/5+3/2)

(1904)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1)
Čierny Brod
Kostol sv. Anny

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7/5 (6/4+1)

(1911)
Dvojmanuálový organ bez pedála II / P / 25/24 (10+10+5/4)
Cífer
Kostol sv. Michala, archanjela

Dvojmanuálový organ bez pedála
II / P / 25/24 (10+10+5/4)

(okolo 1940)
Organový pozitív s priveseným pedálom I / (P) / 6
Cífer - Pác
Kostol sv. Petra a Pavla

Organový pozitív s priveseným pedálom
I / (P) / 6

(1. pol. 19. stor.)