ORGANY (8)

Lokalita: A     B     C     D     F    G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     Z     všetky
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/8 (8/7+1)
Farná
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 9/8 (8/7+1)

(30. r. 20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)
Farná
Kostol sv. Petra a Pavla

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7 (6+1)

(19. storočie / 1904)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Figa
Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

(1938-1939)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12/9 (6/4+4/3+2)
Fiľakovo
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 12/9 (6/4+4/3+2)

(1907)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/7 (7/6+1)
Fiľakovské Kováče
Kostol sv. Ladislava

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8/7 (7/6+1)

(10. r. 20. storočia)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (7/5+1)
Fintice
Kostol Navštívenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8/6 (7/5+1)

(1911)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 10 (4+4+2)
Fričkovce
Kostol Ružencovej Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 10 (4+4+2)

(okolo 1950)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/7 (7/6+1)
Fričovce
Kostol sv. Bartolomeja

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8/7 (7/6+1)

(20./30. r. 20. stor.)