ORGANY (65)

Lokalita: A     B     C     D     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     R     S     T    U     V     Z     všetky
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)
Trenčianska Turná
Kostol sv. Martina

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8 (6+2)

(40. r. 20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)
Trenčianske Bohuslavice
Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8 (6+2)

(1763)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10/5 (7/4+3/1)
Trenčianske Mitice - Kostolné Mitice
Kostol sv. Juraja

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 10/5 (7/4+3/1)

(okolo 1895)
Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 4
Trenčianske Teplice
Kostol sv. Štefana Uhorského

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom
I / (P) / 4

(90. r. 19. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (7+3)
Trenčín - Sever (Kubrá)
Kostol sv. Jána Nepomuckého

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 10 (7+3)

(prelom 19./20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (8+1)
Trenčín - Sever (Opatová)
Kostol sv. Stanislava, mučeníka

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 9 (8+1)

(1908)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 16 (7+6+3)
Trenčín - Stred
Kostol Narodenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 16 (7+6+3)

(1930)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15 (7+5+3)
Trenčín - Stred
Kostol sv. Františka Xaverského

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 15 (7+5+3)

(1893)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 22/21 (8+9+5/4)
Trenčín - Stred
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 22/21 (8+9+5/4)

(1935)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)
Trenčín - Stred
Kostol Notre Dame

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 10 (8+2)

(1926)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Trenčín - Stred
Kaplnka sv. Anny

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

(1892)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 22/8 (9/+7/+6/8)
Trenčín - Stred (Biskupice)
Kostol sv. Kozmu a Damiána

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 22/8 (9/+7/+6/8)

(neznámy rok)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15 (7+5+3)
Trenčín - Západ (Orechové)
Kostol sv. Štefana Uhorského

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 15 (7+5+3)

(prelom 19./20. stor.)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 8 (3+4+1)
Trhovište
Kostol sv. Jána Krstiteľa

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 8 (3+4+1)

(1955)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 30/22 (15/11+9/7+6/4)
Trnava - Stred
Kostol sv. Jakuba

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 30/22 (15/11+9/7+6/4)

(1885 / 1905)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18 (8+5+5)
Trnava - Stred
Katedrála sv. Jána Krstiteľa

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 18 (8+5+5)

(1872)
Dvojmanuálový organ s pedálom 14/9 (6/4+5/3+3/2)
Trnava - Stred
Kostol sv. Anny

Dvojmanuálový organ s pedálom
14/9 (6/4+5/3+3/2)

(1905)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Trnava - Stred
Kostol sv. Heleny

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

Chórový pozitív I / 8
Trnava - Stred
Bazilika sv. Mikuláša

Chórový pozitív
I / 8

(1783)
Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 45/41 (14+10+10+11/7)
Trnava - Stred
Bazilika sv. Mikuláša

Trojmanuálový organ s pedálom
III / P / 45/41 (14+10+10+11/7)

(1776 / 1776)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 11 (5+4+2)
Trnava - Stred
Kostol sv. Jozefa

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 11 (5+4+2)

(80./90. r. 19. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1)
Trnavá Hora
Kostol sv. Jána Nepomuckého

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7/5 (6/4+1)

(1909)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15/14 (6+6+3/2)
Tŕnie
Kostol sv. Martina, biskupa

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 15/14 (6+6+3/2)

(1937)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 6
Trnovec
Kostol Ružencovej Panny Márie

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 6

(1872)