ORGANY (23)

Lokalita: A     B     C     D     F     G    H     I     J     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     Z     všetky
Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 3
Gaboltov
Kostol Krista Kráľa

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom
I / (P) / 3

(1936)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)
Gaboltov
Kostol sv. Vojtecha

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 9 (7+2)

(1893)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1)
Gánovce
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8 (7+1)

(okolo 1920)
Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 7
Gánovce
Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom
I / (P) / 7

(neznámy rok / 2008)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 19 (9+5+5)
Gbely
Kostol sv. Michala, archanjela

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 19 (9+5+5)

(1853)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 26 (13+7+6)
Gelnica
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 26 (13+7+6)

(1790-1792)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 19/13 (9/6+6/5+4/2)
Gelnica
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 19/13 (9/6+6/5+4/2)

(1905)
Organový pozitív I / 5
Gemerček
Kostol sv. Alžbety Uhorskej

Organový pozitív
I / 5

(1845)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Gemerská Hôrka
ref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

(1912)
Organový pozitív I / 5
Gemerská Panica
kostol ev. a. v.

Organový pozitív
I / 5

(1. pol. 19. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)
Gemerská Poloma
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8 (6+2)

(1897)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)
Gemerská Poloma
Kostol sv. Jozefa

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 5 (4+1)

(neznámy rok)
Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / P / 6/4 (5/3+1)
Gemerská Ves
Kostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom
I / P / 6/4 (5/3+1)

(1904)
Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 4
Gemerské Teplice - Gemerský Milhosť
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom
I / (P) / 4

(30./40. r. 20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Gemerské Teplice - Jelšavská Teplica
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

(okolo 1930)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 14/13 (5+6+3/2)
Giraltovce
Kostol sv. Cyrila a Metoda

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 14/13 (5+6+3/2)

(60./70. r. 20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Giraltovce
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

(10. r. 20. storočia)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 6
Gočaltovo
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 6

(2. pol. 19. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)
Golianovo
Kostol Krista Kráľa

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 10 (8+2)

(20. storočie)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 5/4
Gregorovce
Kostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 5/4

(30./40. r. 20. stor.)