ORGANY (75)

Lokalita: A     B     C     D     F     G     H     I     J     K     L     M    N     O     P     R     S     T     U     V     Z     všetky
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)
Martin - Priekopa
Kostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 5 (4+1)

(80./90. r. 19. stor.)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15/14 (5+6+4/3)
Martin - Záturčie
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 15/14 (5+6+4/3)

(60. r. 20. stor.)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 3/2
Martinček
Kostol sv. Martina

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 3/2

(1926)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (9+1)
Matejovce nad Hornádom
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 10 (9+1)

(2011)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 13/12 (11/10+2)
Matiašovce
Kostol sv. Petra a Pavla

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 13/12 (11/10+2)

(1927)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12 (6+4+3)
Medzev
Kostol Narodenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 12 (6+4+3)

(1892)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/5 (6/4+2/1)
Medzibrod
Kostol sv. Jána Nepomuckého

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8/5 (6/4+2/1)

(1910)
Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 3
Melčice-Lieskové
Kostol Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom
I / (P) / 3

(neznámy rok)
Organový pozitív I / 6
Meliata
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Organový pozitív
I / 6

(1741)
Organový pozitív I / 6
Meliata
kostol ev. a. v.

Organový pozitív
I / 6

(okolo 1780)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/5 (6/4+2/1)
Merašice
Kostol sv. Martina

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8/5 (6/4+2/1)

(koniec 19. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Merník
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

(1925-1926)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15/12 (7/5+6+2/1)
Michaľany
Kostol Najsvätejšej Trojice

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 15/12 (7/5+6+2/1)

(neznámy rok)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 5
Michalok
Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 5

(zač. 20. stor.)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 4/3
Michalová
Kostol sv. Štefana Uhorského

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 4/3

(1897)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)
Mikušovce
Kostol Mena Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 5 (4+1)

(zač. 20. stor.)
Organový pozitív I / 4
Mládzovo
kostol ev. a. v.

Organový pozitív
I / 4

(19. storočie)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1)
Mlynčeky
Kostol sv. Jána Krstiteľa

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8 (7+1)

(1930)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (8+1)
Mlynica
Kostol sv. Margity Antiochijskej

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 9 (8+1)

(1856)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (5+2)
Mlynky
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7 (5+2)

(neznámy rok)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)
Mníšek nad Hnilcom
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 10 (8+2)

(1. pol. 20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (10+2)
Mníšek nad Hnilcom
Kostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 12 (10+2)

(1820)