ORGANY (54)

Lokalita: A     B     C     D     F     G     H     I     J     K     L     M     N    O     P     R     S     T     U     V     Z     všetky
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)
Nitra - Staré Mesto (Horné Mesto)
Katedrála sv. Emeráma

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7 (6+1)

(1876)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 30 (11+12+7)
Nitra - Staré Mesto (Horné Mesto)
Katedrála sv. Emeráma

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 30 (11+12+7)

(1718-1723 / 2016-2017)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18 (8+7+3)
Nitra - Staré Mesto (Horné Mesto)
Kostol sv. Petra a Pavla, apoštolov

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 18 (8+7+3)

(2. pol. 18. stor. / 1942)
Jednomanuálový organ s pedálom I / 7 (6+1)
Nitra - Staré Mesto (Horné Mesto)
Veľký seminár - kaplnka

Jednomanuálový organ s pedálom
I / 7 (6+1)

(1878)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)
Nitra - Zobor
Kostol sv. Urbana

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 5 (4+1)

(okolo 1940)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/5 (5/4+1)
Nitra nad Ipľom
Kostol sv. Uršule

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6/5 (5/4+1)

(kon. 19. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Nitrianske Hrnčiarovce
Kostol sv. Juraja

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

(1889)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12/8 (6/4+3/2+3/2)
Nitrianske Pravno
Kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 12/8 (6/4+3/2+3/2)

(1906)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/7 (6+2/1)
Nižná
Kostol sv. Štefana Uhorského

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8/7 (6+2/1)

Organový pozitív I / 6
Nižná Boca
kostol ev. a. v.

Organový pozitív
I / 6

(1826)
Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 6
Nižná Sitnica
Kostol Sedembolestnej Panny Márie

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom
I / (P) / 6

(kon. 19. stor.)
Organový pozitív I / 7
Nižná Slaná
kostol ev. a. v.

Organový pozitív
I / 7

(1839)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 9
Nižná Voľa
Kostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 9

(1. pol. 19. stor.)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 4
Nižné Ladičkovce
Kostol sv. Anjelov Strážcov

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 4

(1897)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1)
Nižné Ružbachy
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6/4 (5/3+1)

(1914/1915)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12/10 (6/4+4+2)
Nižný Hrabovec
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 12/10 (6/4+4+2)

(neznámy rok)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)
Nižný Hrušov
Kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 10 (8+2)

(1914-1918)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/5 (5/4+1)
Nižný Klátov
Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6/5 (5/4+1)

(30. r. 20. stor.)
Organový pozitív I / 6
Nižný Skálnik
kostol ev. a. v.

Organový pozitív
I / 6

(1857)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)
Nižný Slavkov
Kostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 10 (8+2)

(2. pol. 20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/7 (7/6+2/1)
Nižný Žipov
Kostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 9/7 (7/6+2/1)

(1924)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 14/13 (6+5+3/2)
Nová Baňa
Kostol Narodenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 14/13 (6+5+3/2)

(pol. 18. stor. / 1936)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)
Nová Bašta
Kostol sv. Štefana Uhorského

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 5 (4+1)

(1939)