ORGANY (34)

Lokalita: A     B     C     D     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O    P     R     S     T     U     V     Z     všetky
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)
Obeckov
Kostol sv. Jána Krstiteľa

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 5 (4+1)

Jednomanuálový organ bez pedála I / 8
Obišovce
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 8

(1742)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/8 (8/7+1)
Obišovce
Kostol Ružencovej Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 9/8 (8/7+1)

(1932)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18 (6+6+6)
Očová
Kostol Všetkých svätých

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 18 (6+6+6)

(1955)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Odorín
Kostol sv. Mikuláša

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

(20. r. 20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)
Ohradzany
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7 (6+1)

(50. r. 20. stor.)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 4
Okrúhle
Kostol sv. Martina z Tours

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 4

(1899)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17 (6+8+3)
Omšenie
Kostol Narodenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 17 (6+8+3)

(1977-1978)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1)
Ondavské Matiašovce
Kostol sv. Mikuláša

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8 (7+1)

(30. r. 20. stor.)
Organový pozitív I / 6
Opátka
Kostol sv. Floriána

Organový pozitív
I / 6

(polovica 18. stor.)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 4
Opátka
Kostol sv. Floriána

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 4

(prelom 19./20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom II / P / 13 (5+6+2)
Oravská Jasenica
Kostol Premenenia Pána

Jednomanuálový organ s pedálom
II / P / 13 (5+6+2)

(20. storočie)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12 (5+5+2)
Oravská Lesná
Kostol sv. Anny

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 12 (5+5+2)

(1935)
Organový pozitív s priveseným pedálom I / (P) / 5/4
Oravská Lesná
Obecný úrad - Obradná sieň

Organový pozitív s priveseným pedálom
I / (P) / 5/4

(1976)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 20 (7+7+6)
Oravská Polhora
Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 20 (7+7+6)

(1981)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 23 (11+7+5)
Oravské Veselé
Kostol sv. Alžbety

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 23 (11+7+5)

(1911 / 2014)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)
Oravský Biely Potok
Kostol sv. Štefana Uhorského

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 10 (8+2)

(30. r. 20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10/8 (8/6+2)
Oravský Podzámok
Kostol sv. Jána Nepomuckého

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 10/8 (8/6+2)

(1915)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 6
Ordzovany
Kostol sv. Antona, pustovníka

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 6

(1894)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)
Oreské
Kostol sv. Jozefa

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 5 (4+1)

(80. r. 20. stor.)