ORGANY (42)

Lokalita: A     B     C     D     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     Z    všetky
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Zábiedovo
Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

(okolo 1935)
Organový pozitív I / 7
Zacharovce
ref. kostol

Organový pozitív
I / 7

(neznámy rok)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1)
Záhradné
Kostol Sedembolestnej Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8 (7+1)

(okolo 1932)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 28/26 (10+12+6/4)
Zákamenné
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 28/26 (10+12+6/4)

(1946)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 9
Žakovce
Kostol sv. Mikuláša

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 9

(1665)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/5 (5/4+1)
Zámutov
Kostol Ružencovej Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6/5 (5/4+1)

(1913)
Skriňový pozitív I / 4
Žaškov
Kostol sv. Gála

Skriňový pozitív
I / 4

(1740)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (4+2)
Žaškov
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (4+2)

(1891)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)
Závadka
Kostol sv. Cyrila a Metoda

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8 (6+2)

(prelom 19./20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (6/4+2)
Zavar
Kostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8/6 (6/4+2)

(1907)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1)
Závažná Poruba
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8 (7+1)

(30. r. 20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11/10 (8/7+3)
Závod
Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 11/10 (8/7+3)

(30. r. 20. stor.)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 20/19 (8+8+4/3)
Zázrivá
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 20/19 (8+8+4/3)

(40. r. 20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (9+3)
Zborov
Kostol sv. Margity Antiochijskej

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 12 (9+3)

(1889)
Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 5/4
Zbudza
Kostol Sedembolestnej Panny Márie

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom
I / (P) / 5/4

(1902)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15/14 (6+6+3/2)
Ždiar
Kostol Navštívenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 15/14 (6+6+3/2)

(1986)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11/10 (8+3/2)
Žehra
Kostol Ducha Svätého

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 11/10 (8+3/2)

(1989)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 20/17 (9+6+5/2)
Zeleneč
Kostol Narodenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 20/17 (9+6+5/2)

(2009)
Organový pozitív I / 5
Zemianske Kostoľany
kostol ev. a. v.

Organový pozitív
I / 5

Dvojmanuálový organ s pedálom II / 17/16 (6+7+4/3)
Zemianske Kostoľany
Kostol sv. Jána Krstiteľa

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / 17/16 (6+7+4/3)

(1948)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1)
Zemplínska Teplica
Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8 (7+1)

(20. storočie)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (7+3)
Zemplínske Hámre
Kostol sv. Jozefa, robotníka

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 10 (7+3)

(prelom 19./20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (7/5+1)
Zemplínske Hradište
ref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8/6 (7/5+1)

(1911)