ORGANY (16)

Lokalita: A     B     C     D     F     G     H     I     J     K     L     M     N    O     P     R     S     T     U     V     Z     všetky
Jednomanuálový organ bez pedála I / 4
Nitra - Dolné Krškany
Kostol sv. Ondreja

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 4

(1876-1880)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 13/12 (5+6/5+2)
Nitra - Dražovce
Kostol sv. Františka Xaverského

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 13/12 (5+6/5+2)

(neznámy rok)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 16 (8+7+1)
Nitra - Horné Krškany
Kostol Narodenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 16 (8+7+1)

(1951)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Nitra - Janíkovce
Kostol sv. Petra a Pavla

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

(neznámy rok)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18 (8+7+3)
Nitra - Kalvária
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 18 (8+7+3)

(1931)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 23/22 (8+10+5/4)
Nitra - Mlynárce
Kostol sv. Cyrila a Metoda

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 23/22 (8+10+5/4)

(1947)
Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 41/38 (7+11+14+9/6)
Nitra - Staré Mesto (Dolné Mesto)
Kostol sv. Ladislava

Trojmanuálový organ s pedálom
III / P / 41/38 (7+11+14+9/6)

(1800 / 2005-2006)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 19/15 (8/7+7/6+4/2)
Nitra - Staré Mesto (Dolné Mesto)
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 19/15 (8/7+7/6+4/2)

(2008)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)
Nitra - Staré Mesto (Dolné Mesto)
ref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8 (6+2)

(1882)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 21 (8+9+4)
Nitra - Staré Mesto (Dolné Mesto)
Kostol Navštívenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 21 (8+9+4)

(1929)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)
Nitra - Staré Mesto (Horné Mesto)
Katedrála sv. Emeráma

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7 (6+1)

(1876)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 30 (11+12+7)
Nitra - Staré Mesto (Horné Mesto)
Katedrála sv. Emeráma

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 30 (11+12+7)

(1718-1723 / 2016-2017)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18 (8+7+3)
Nitra - Staré Mesto (Horné Mesto)
Kostol sv. Petra a Pavla, apoštolov

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 18 (8+7+3)

(2. pol. 18. stor. / 1942)
Jednomanuálový organ s pedálom I / 7 (6+1)
Nitra - Staré Mesto (Horné Mesto)
Veľký seminár - kaplnka

Jednomanuálový organ s pedálom
I / 7 (6+1)

(1878)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)
Nitra - Zobor
Kostol sv. Urbana

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 5 (4+1)

(okolo 1940)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/5 (5/4+1)
Nitra nad Ipľom
Kostol sv. Uršule

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6/5 (5/4+1)

(kon. 19. stor.)