ORGANY (133)

Lokalita: A     B     C     D     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P    R     S     T     U     V     Z     všetky
Jednomanuálový organ bez pedála I / 5
Prievidza
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi - depozitár

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 5

(1. pol. 20. stor.)
Prenosný pozitív I / 4
Prievidza
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi - depozitár

Prenosný pozitív
I / 4

(prelom 17./18. stor.)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17 (8+6+3)
Prievidza
Kostol sv. Bartolomeja

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 17 (8+6+3)

(1927)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 16/15 (6+6+4/3)
Prievidza - Píly (Zapotôčky)
Kostol sv. Terézie z Lisieux

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 16/15 (6+6+4/3)

(2004)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Prochot
Kostol sv. Matúša

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

(20. r. 20. stor.)
Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 3
Prosiek
Kostol sv. Alžbety Durínskej

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom
I / (P) / 3

(1909)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1)
Prša
Kostol Ružencovej Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6/4 (5/3+1)

(1913)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 6
Pruské
Kostol sv. Juraja

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 6

(1676)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 20 (10+5+5)
Pruské
Kostol sv. Petra a Pavla

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 20 (10+5+5)

(1777)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Ptičie
Kostol Mena Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

(1938)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12 (4+6+2)
Pušovce
Kostol Narodenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 12 (4+6+2)

(okolo 1950)