ORGANY (178)

Lokalita: A     B     C     D     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     R     S    T     U     V     Z     všetky
Organový pozitív I / 6
Svätý Kríž
kostol ev. a. v.

Organový pozitív
I / 6

(1754)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 20 (9+6+5)
Švedlár
Kostol sv. Margity Antiochijskej

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 20 (9+6+5)

(1756)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 10/9 (4+4+2/1)
Švedlár
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 10/9 (4+4+2/1)

(1793 / 1936)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 5/3
Sveržov
Kostol sv. Martina z Tours

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 5/3

(1909)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1)
Svinia
Kostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6/4 (5/3+1)

(1904)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Svinica
Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

(1927)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 21/20 (8+8+5/4)
Svinná
Kostol Povýšenia Svätého Kríža

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 21/20 (8+8+5/4)

(1957)
Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 30 (8+7+8+7)
Svit
Kostol sv. Jozefa, robotníka

Trojmanuálový organ s pedálom
III / P / 30 (8+7+8+7)

(1991)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 22 (10+7+5)
Svodín
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 22 (10+7+5)

(1897)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12/10 (4+5+3/1)
Svrčinovec
Kostol Ružencovej Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 12/10 (4+5+3/1)

(1947)