ORGANY (75)

Lokalita: A     B     C     D     F     G     H     I     J     K     L     M    N     O     P     R     S     T     U     V     Z     všetky
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11 (8+3)
Madunice
Kostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 11 (8+3)

(1911)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 10/9 (4+4+2/1)
Magnezitovce - Mníšany
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 10/9 (4+4+2/1)

(1949)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)
Malá Ida
Kostol Navštívenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 5 (4+1)

(1887)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)
Malatiná
Kostol Všetkých svätých

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 9 (7+2)

(2. pol. 20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)
Malé Kosihy
Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7 (6+1)

(1895)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/5 (7/4+2/1)
Malé Leváre
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 9/5 (7/4+2/1)

(1903)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)
Malé Ozorovce
Kostol sv. Márie Magdalény

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 9 (7+2)

(2. pol. 20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1)
Malé Trakany
ref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8 (7+1)

(1911)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/7 (7/6+2/1)
Málinec
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 9/7 (7/6+2/1)

(zač. 20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)
Málinec
Kostol Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 5 (4+1)

(pol. 20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)
Malinová
Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7 (6+1)

(1838)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/4 (6/3+1)
Malužiná
Kostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7/4 (6/3+1)

(1890)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15 (7+5+3)
Malý Šariš
Kostol Krista Kráľa

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 15 (7+5+3)

(po 1948)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1)
Malý Slavkov
Kostol sv. Michala

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7/5 (6/4+1)

(1896)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Malý Slivník
Kostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

(1881)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15 (5+7+3)
Margecany
Kostol sv. Margity Antiochijskej

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 15 (5+7+3)

(1949)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)
Markuška
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7 (6+1)

(20./30. r. 20. stor.)
Organový pozitív I / 6
Markušovce
Múzeum klávesových nástrojov - Letohrádok Dardanely

Organový pozitív
I / 6

(2. pol. 17. stor.)
Organový pozitív I / 6
Markušovce
Múzeum klávesových nástrojov - Letohrádok Dardanely

Organový pozitív
I / 6

(1767)
Organový pozitív I / 6
Markušovce
Múzeum klávesových nástrojov - Letohrádok Dardanely

Organový pozitív
I / 6

(1876)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 4/2
Markušovce
Múzeum klávesových nástrojov - Letohrádok Dardanely

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 4/2

(1899)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10/7 (8/5+2)
Markušovce
Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 10/7 (8/5+2)

(1906)