ORGANY (29)

Lokalita: A     B     C     D     F     G     H     I     J    K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     Z     všetky
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 13/8 (6/4+4/2+3/2)
Jelšava
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 13/8 (6/4+4/2+3/2)

(1788 / 1788)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 16 (11+5)
Jelšava
Kostol sv. Petra a Pavla, apoštolov

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 16 (11+5)

(1866)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)
Jesenské
Kostol Navštívenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 9 (7+2)

(1744)
Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 5/3
Jurské
Kostol sv. Juraja

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom
I / (P) / 5/3

(1. pol. 20. stor.)