ORGANY (119)

Lokalita: A     B     C     D     F     G     H     I     J     K    L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     Z     všetky
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17/16 (7+6+4/3)
Krivá
Kostol sv. Jozefa, robotníka

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 17/16 (7+6+4/3)

(1949)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/7 (7/6+2/1)
Kriváň
Kostol sv. Cyrila a Metoda

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 9/7 (7/6+2/1)

(2017)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 5/3
Krivany
Kostol sv. Štefana, mučeníka

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 5/3

(1900)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 10/9 (3+5+2/1)
Krížová Ves
Kostol Narodenia Pána

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 10/9 (3+5+2/1)

(1950)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)
Krížovany
Kostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 5 (4+1)

(1. pol. 20. stor.)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 19 (9+7+3)
Križovany nad Dudváhom
Kostol Povýšenia Svätého Kríža

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 19 (9+7+3)

(1907/1908)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 14/10 (6/4+6/4+2)
Krompachy
Kostol sv. Jána, apoštola

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 14/10 (6/4+6/4+2)

(1915)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10/7 (8/5+2)
Krušetnica
Kostol sv. Michala

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 10/7 (8/5+2)

(1914)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)
Kružlov - Kružlovská Huta
Kostol Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 5 (4+1)

(1. pol. 20. stor. / 1984)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)
Kučín
Kostol Obetovania Pána

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 5 (4+1)

(1. pol. 20. stor.)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 10/9 (4+4+2/1)
Kuklov
Kostol sv. Štefana Uhorského

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 10/9 (4+4+2/1)

(1936)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Kunešov
Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

(1879)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (7+3)
Kunova Teplica
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 10 (7+3)

(okolo 1865)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1)
Kurima
Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7/5 (6/4+1)

(1912)
Organový pozitív I / 5
Kurimany
Kostol sv. Kvirína

Organový pozitív
I / 5

(prelom 18./19. stor.)
Organový pozitív I / 6
Kurov
Kostol sv. Šimona a Júdu

Organový pozitív
I / 6

(1847)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12 (5+5+2)
Kúty
Kostol sv. Jozefa, pestúna

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 12 (5+5+2)

(1985)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1)
Kuzmice
Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7/5 (6/4+1)

(1911)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1)
Kvačany
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8 (7+1)

(1920)
Organový pozitív I / 5
Kyjatice
kostol ev. a. v.

Organový pozitív
I / 5

(1867)