ORGANY (94)

Lokalita: A     B     C     D     F     G     H     I     J     K     L    M     N     O     P     R     S     T     U     V     Z     všetky
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 20/13 (10/7+6/4+4/2)
Ľubica
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 20/13 (10/7+6/4+4/2)

(1903)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 14 (6+5+3)
Ľubietová
Kostol sv. Márie Magdalény

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 14 (6+5+3)

(1904/1909)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)
Ľuboreč
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 9 (7+2)

(1851)
Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 4/3
Ľubotice
Kostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom
I / (P) / 4/3

(1911)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (6/4+2)
Ľubotín
Kostol Mena Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8/6 (6/4+2)

(1905)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 23/22 (10+8+5/4)
Lučenec
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 23/22 (10+8+5/4)

(50./60. r. 20. stor.)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 21/19 (6+10+5/3)
Lučenec
Kostol Navštívenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 21/19 (6+10+5/3)

(1927)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1)
Lučivná
Kostol sv. Martina

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6/4 (5/3+1)

(1913)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)
Lúčka
Kostol sv. Anny

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7 (6+1)

(70. r. 20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)
Lúčka
Kostol Ružencovej Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 5 (4+1)

(20./30. r. 20. stor.)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17 (7+7+3)
Lúčky
Kostol Povýšenia Svätého Kríža

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 17 (7+7+3)

(2015-2016)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17 (7+7+3)
Ludanice
Kostol Najsvätejšej Trojice

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 17 (7+7+3)

(1954)
Organový pozitív I / 6
Ludrová
Liptovské múzeum - Kostol Všetkých svätých

Organový pozitív
I / 6

(kon. 17. stor.)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12 (6+3+3)
Ludrová
Kostol Všetkých svätých

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 12 (6+3+3)

(1896)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 4
Luhyňa
ref. kostol

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 4

(1909)
Skriňový pozitív I / 5
Lukačovce
Kostol Premenenia Pána

Skriňový pozitív
I / 5

(prelom 18./19. stor.)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 10
Lukovištia
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 10

(1822)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 14 (5+6+3)
Lužianky
Kostol Narodenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 14 (5+6+3)

(okolo 1940)