ORGANY (1359)

Lokalita: A     B     C     D     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     Z     všetky
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 13 (7+3+3)
Báč
Kostol sv. Antona Paduánskeho

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 13 (7+3+3)

(1779)
Organový pozitív I / 6
Bačkovík
kostol ev. a. v.

Organový pozitív
I / 6

(2. pol. 19. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)
Bacúch
Kostol sv. Jozefa

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7 (6+1)

(1. štvrtina 20. stor.)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17/13 (6+6+5/1)
Badín
Kostol sv. Františka Xaverského

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 17/13 (6+6+5/1)

(1993)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)
Badín
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7 (6+1)

(1931)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 6/4
Bajerov
Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 6/4

(1909)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)
Bajtava
Kostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7 (6+1)

(1934)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 16/15 (5+8/7+3)
Bánov
Kostol sv. Michala, archanjela

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 16/15 (5+8/7+3)

(okolo 1948)
Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 28/26 (7+6+8+7/5)
Bánovce nad Bebravou
Kostol Najsvätejšej Trojice

Trojmanuálový organ s pedálom
III / P / 28/26 (7+6+8+7/5)

(1983)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12/11 (5+4+3/2)
Bánovce nad Bebravou
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 12/11 (5+4+3/2)

(1910)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 7
Bánovce nad Bebravou - Biskupice
Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 7

(1857)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)
Banská Bystrica - Jakub
Kostol sv. Jakuba

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 5 (4+1)

(zač. 20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)
Banská Bystrica - Radvaň
Kostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7 (6+1)

(1899)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 24/23 (8+9+7/6)
Banská Bystrica - Radvaň
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 24/23 (8+9+7/6)

(1956)
Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 36/34 (9+12+7+8/6)
Banská Bystrica - Stred
kostol ev. a. v.

Trojmanuálový organ s pedálom
III / P / 36/34 (9+12+7+8/6)

(1893)
Štvormanuálový organ s pedálom IV / P / 59/54 (12+9+11+12+15/10)
Banská Bystrica - Stred
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Štvormanuálový organ s pedálom
IV / P / 59/54 (12+9+11+12+15/10)

(1773-1779 / 1941)
Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 34/32 (9+8+10+7/5)
Banská Bystrica - Stred
Katedrála sv. Františka Xaverského

Trojmanuálový organ s pedálom
III / P / 34/32 (9+8+10+7/5)

(2003)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Banská Bystrica - Stred
Kostol sv. Alžbety Uhorskej

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

(neznámy rok)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)
Banská Bystrica - Stred
Kostol Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7 (6+1)

(1885)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12 (5+5+2)
Banská Bystrica - Stred
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu – Koncertná sála

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 12 (5+5+2)

(1977)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 16/5 (6/+6/+4/5)
Banská Bystrica - Stred
krematórium

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 16/5 (6/+6/+4/5)

(1977)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Banská Bystrica - Uľanka
Kostol sv. Antona Paduánskeho

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

(1944)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 16 (8+5+3)
Banská Štiavnica
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 16 (8+5+3)

(1900)