ORGANY (1517)

Lokalita: A     B     C     D     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     Z     všetky
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18/17 (7+7+4/3)
Valaská Dubová
Kostol sv. Michala, archanjela

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 18/17 (7+7+4/3)

(1990)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 24/4 (8/+8/+8/4)
Valča
Kostol Povýšenia Svätého Kríža

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 24/4 (8/+8/+8/4)

(1990)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)
Vavrišovo
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 9 (7+2)

(1912)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)
Včelince
Kostol sv. Štefana

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8 (6+2)

(1883)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 5/3
Veľaty
Kostol Mena Panny Márie

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 5/3

(1905)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)
Velčice
Kostol Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7 (6+1)

(1935)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (9+3)
Veličná
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 12 (9+3)

(1864)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)
Veličná
Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 10 (8+2)

(1912)
Organový pozitív I / 4
Veľká Čalomija
kostol ev. a. v.

Organový pozitív
I / 4

(začiatok 19. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/8 (7+2/1)
Veľká Franková
Kostol sv. Mikuláša

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 9/8 (7+2/1)

(1938/1939)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Veľká Hradná
Kostol Panny Márie Lurdskej

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

(neznámy rok)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (8+1)
Veľká Ida
Kostol sv. Martina z Tours

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 9 (8+1)

(1905)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/4 (5/3+2/1)
Veľká Lesná
Kostol sv. Jána Krstiteľa

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7/4 (5/3+2/1)

(1899)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)
Veľká Lodina
Kostol Všetkých svätých

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 10 (8+2)

(1931)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/8 (7+2/1)
Veľká Lomnica
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 9/8 (7+2/1)

(40./50. r. 20. stor.)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18 (8+6+4)
Veľká Lomnica
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 18 (8+6+4)

(1. pol. 20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)
Veľká nad Ipľom
Kostol Všetkých svätých

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 5 (4+1)

(1898)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)
Veľké Bierovce
Kostol sv. Vendelína

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 10 (8+2)

(1945)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 6
Veľké Borové
Kostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 6

(1898)