ORGANY (65)

Lokalita: A     B     C     D     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     R     S     T    U     V     Z     všetky
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)
Tajov
Kostol sv. Jána Krstiteľa

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7 (6+1)

(1912)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 5/3
Tarnov
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 5/3

(1925)
Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 5/3
Tatranská Javorina
Kostol sv. Anny

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom
I / (P) / 5/3

(1902)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 9/8 (4+3+2/1)
Teplička
Kostol Narodenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 9/8 (4+3+2/1)

(1949)
Organový pozitív I / 6
Teplý Vrch
kostol ev. a. v.

Organový pozitív
I / 6

(2. pol. 19. stor.)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 11 (4+5+2)
Terňa
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 11 (4+5+2)

(1986)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 11 (5+3+3)
Tesárske Mlyňany - Tesáre nad Žitavou
Kostol Zvestovania Pána

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 11 (5+3+3)

(1811 / 1895)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17
Tesárske Mlyňany - Tesáre nad Žitavou
Kostol Zvestovania Pána

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 17

(1811)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 13/12 (4+6+3/2)
Tisovec - Rimavská Píla
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 13/12 (4+6+3/2)

(1950)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)
Topoľovka
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 10 (8+2)

(prelom 19./20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)
Toporec
Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 8 (6+2)

Organový pozitív I / 5
Tornaľa
ref. kostol

Organový pozitív
I / 5

(1867)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6
Tornaľa - Behynce
ref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6

(1906)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12/6 (10/5+2/1)
Torysa
Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 12/6 (10/5+2/1)

(1895)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)
Trakovice
Kostol sv. Štefana Uhorského

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7 (6+1)

(1921)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 8
Trebatice
Kostol sv. Štefana Uhorského

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 8

(1862)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17/12 (8/6+5/4+4/2)
Trebišov
Kostol Navštívenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 17/12 (8/6+5/4+4/2)

(1911)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Trebišov - Milhostov
ref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 9 (4+4+1)
Trenčianske Stankovce - Malé Stankovce
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 9 (4+4+1)

(1976)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (9+3)
Trenčianska Teplá
Kostol sv. Matúša

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 12 (9+3)

(1933)