Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Babín, okres Námestovo
Kostol Ducha Svätého
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)


Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)

1900, Karel Neusser – novostavba

Hoci nástroj eviduje aj firma Rieger, organ postavil pravdepodobne Karl Neusser okolo r. 1900 (pozri nápis v hracom stole). Tomu zodpovedá architektúra skrine aj hracieho stola. Pôvodná je väčšina píšťalového materiálu, vzdušnice aj mechová sústava.

Na doske nad pedálovou klaviatúrou boli zistené nápisy: Dieses Orgel / wurde aufgestellt im Jahre / 1900 / Hans Klakla ? – Und umgebaut im Jahre 1951 / ...? / Mai-Juli 1951.

1956, Rieger-Kloss, Krnov – prestavba

Opus 3206. Čiastočná prestavba nástrojovej časti: kompletná prestavba traktúry, „cudzie“ píšťaly obsahuje register Oktáva 4´ (signované ako Gamba), register Mixtúra je celkom nový. Register Roh kamzičí 2´ má pôvodné píšťaly, mohol však vzniknúť použitím píšťal z pôvodnej Mixtúry.

1998-2000, neznámy organár – generálna oprava

Prieskum: Marek Cepko, 2005

Firemný nápis

TOVÁRNY NA VARHANY / n.p. / KRNOV // OPUS 3206

Dispozícia

Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – h, 24 klávesov)
PrincipálSubbas16´
KrytViolon
Salicionál  
Oktáva  
Flétna  
Roh kamzičí  
Mixtura 4x1 1/3´  

Spojky: Pedálová spojka, Super okt. spojka 4´
Pomocné zariadenia: Forte, Pleno

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE