Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Bystričany, okres Prievidza
Kostol Najsvätejšej Trojice
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15/14 (5+7+3/2)


Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15/14 (5+7+3/2)

1954, Rieger-Kloss, Krnov – novostavba

Opus 3194 (v publikácii Varhany Krnov 1873 – 1973, s. 103, je opusové číslo 3194 vedené ako neobsadené!). Organ bol postavený podľa dispozície E. Zavarského z Bratislavy. Ako zaujímavosť možno uviesť, že prospekt predstavuje pohľad na registre hlavného stroja (v poradí od najmenšieho po najväčší). Registre II. manuálu stoja v žalúziovej skrini so zvislými lamelami.

neznámy rok, neznámy organár – oprava

Opravy sa určite realizovali, nie sú však zaznamenané.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2008

Dispozícia

I. manuál (C – g3)II. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1)
PrincipálKrytSubbas16´
SilvestrinaKvintadénaEchobas*16´
Flauta trubicováChvenie8´+ 4´Oktavbas
PrincipálPrincipál  
Mixtura 3-5x1 1/3´Nasard2 2/3´  
  Flauta zobcová  
  Sesquialtéra 2x2 2/3´  

Spojky: II:I 16´, II:I 8´, II:I 4´, II 16´, II 4´, I:P 8´, II:P 8´, II:P 4´
Voľné kombinácie: 1
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte, Pléno
Pomocné zariadenia: Žaluzie II, Crescendo, Vypínač crescenda, Vypínač ruč. rejstříků, Zapínač ruč. rejstříků, Vypínač 16´- 4´, Aut. an. pedála, Tremolo II

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

* = register využíva píšťaly registra Subbas 16´

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE