Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Šalgočka, okres Galanta
Kostol sv. Terézie z Avily
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)


Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)

1898, Sándor Országh – novostavba

Országh Sándor és Fia, Budapest (údaje z hracieho stola).

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

Prospektové píšťaly zrekvirované počas 1. svetovej vojny boli neskôr nahradené.

neznámy rok, Organa Kutná Hora – oprava

Dobudovaná kužeľková vzdušnica s pedálovým registrom Bason 8´ s pneumatickou traktúrou, pedálová klaviatúra a pneumatické tremolo. Autorstvo opravy je pravdepodobné (na skrinke regulačného ventilu je nápis: Dřevozpracující lidové družstvo / v Českém Brodě / Provozovna 8 Organa / Kutná Hora). Prístavba pôsobí veľmi rušivo. Páka čerpacieho mechu bola odstránená. Iné opravy a prestavby neboli zistené.

Prieskum: Marek Cepko, 2001

Firemný nápis

ORSZÁGH SÁNDOR és FIA / cs.és kir.udv.müorgona készitök. / 18 BUDAPESTEN 98

Dispozícia

Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – c1, 25 klávesov)
BourdonBason
Salicional  
Principal  
Flageolet  

Tremolo

Manuálové traktúry mechanické, zásuvková vzdušnica. Pedálová traktúra pneumatická, kužeľková vzdušnica.

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE