Organárske družstvo Organa vzniklo v r. 1949 v Kutnej Hore. Jeho základ tvorili zamestnanci dielne Josefa Melzera, ktorý sa v dôsledku nepriaznivej politickej situácie vysťahoval do Kanady. O dva roky neskôr bol pod rovnakú značku pričlenený aj závod Jana Tučka. Bývalý majiteľ tohto podniku, Jan Tuček mladší pracoval v družstve v rokoch 1956 – 1966. Firma Organa pôsobí dodnes.

Družstvo Organa prevzalo technické riešenia a celkovú koncepciu nástrojov od svojich materských firiem a pokračovalo v stavbe organov s kužeľkovými vzdušnicami a pneumatickými traktúrami bez významných progresívnych snáh. Drvivá väčšina jej nástrojov sa nachádza na území bývalého Československa.

Bojničky; okres Hlohovec, Trnavský kraj, r. kat. kostol, asi 70. roky 20. stor. – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), pneumatická kužeľka.

Pastuchov; okres Hlohovec, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., 1967 – jednomanuálový 4-registrový organ s priveseným pedálom, pneumatická kužeľka.

Sasinkovo; okres Hlohovec, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., 1969 – jednomanuálový 5-registrový organ s pedálom (4+1), pneumatická kužeľka.

Malatiná; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, asi 70. roky 20. stor. – jednomanuálový 9-registrový organ s pedálom (7+2), pneumatická kužeľka.

Vavrečka; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 60. – 70. roky 20. stor. – dvojmanuálový 13-registrový organ s pedálom (5+5+3 (1)), pneumatická kužeľka.

Prešov; okres Prešov, Prešovský kraj, r. kat. Kostol sv. Mikuláša, 60. roky 20. stor. – trojmanuálový 43-registrový organ s pedálom (12+6+14+11(9)), pneumatická kužeľka. Prestavba a rozšírenie organa Jana Tučka z rokov 1925 – 1926.

Suchá nad Parnou; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1957/1958 – jednanie o stavbe nového organa.

Špačince; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1965 – oprava.

Levice-Horša; okres Levice, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., 1952, op. 523 – jednomanuálový 5-registrový organ s pedálom (4+1), pneumatická kužeľka. Na hracom stole je umiestnený firemný štítok firmy Jan Tuček, nápis v skrini ako výrobcu označuje družstvo Organa.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol sv. Ladislava, pravdepodobne 50. roky 20. stor. – dvojmanuálový 20-registrový organ s pedálom (8+6+6), pneumatická kužeľka.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, Sobášná sieň Miestneho úradu Bratislava II, Tomášikova ul. 20, pravdepodobne 1971 – dvojmanuálový organ s pedálom. Organ bol neskôr predaný.

Bratislava-Petržalka; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol Povýšenia sv. Kríža, 1982 – dvojmanuálový 25-registrový organ s pedálom (8+11+6), elektropneumatická kužeľka. Pri poslednej oprave v r. 2005 bol jeden pedálový register zrušený.

Bytča; okres Bytča, Žilinský kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 1967 – dvojmanuálový 28-registrový organ s pedálom (9+11+ 8 – dá sa predpokladať, že niektoré pedálové registre sú transmisie), pneumatická kužeľka.

Čaradice; okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, pravepodobne 70. roky 20. stor., dvojmanuálový 18(17)-registrový organ s pedálom (7+7+4(3)), pneumatická kužeľka.

Dolné Srnie; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v. – 1958, jednomanuálový 9-registrový organ s pedálom (7+2), pneumatická kužeľka.

Holíč; okres Skalica, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., 1963 – oprava.

Huncovce; okres Kežmarok, Prešovský kraj, r. kat. kostol, 1955 – oprava a rozšírenie.

Jedľové Kostoľany; okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1965 – dvojmanuálový organ s pedálom (5+6+3(2)), pneumatická kužeľka.

Kúty; okres Senica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1985, op. 1637 – dvojmanuálový 12-registrový organ s pedálom (5+5+2), pneumatická kužeľka. Pri poslednej oprave r. 2005 bol zmenený prospekt.

Lednica; okres Púchov, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne medzi rokmi 1965 – 1967 – dvojmanuálový 16-registrový organ s pedálom (6+7+3), pneumatická kužeľka.

Lehota pod Vtáčnikom-Veľká Lehota; okres Prievidza, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 2. polovica 50. rokov 20. stor. (údajne 1959), dvojmanuálový 23-registrový organ s pedálom (7+10+6), pneumatická kužeľka.

Lietava; okres Žilina, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 80. roky 20. storočia – dvojmanuálový 10-registrový organ s pedálom (4+4+2), pneumatická kužeľka.

Malacky; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, 80. roky 20. stor., dvojmanuálový 30-registrový organ s pedálom (10+11+ 9), pneumatická kužeľka.

Modra-Kráľová; okres Pezinok, Bratislavský kraj, kostol ev. a. v., 1952 – trojmanuálový organ s pedálom, pneumatické traktúry. Nástroj už zanikol.

Obyce; okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1978, op. 1618 – dvojmanuálový 16-registrový organ s pedálom (6+7+3), pneumatická kužeľka.

Palárikovo; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 80. roky 20. stor. – prístavba 2 registrov do I. manuálu a 1 registra do II. manuálu.

Pezinok; okres Pezinok, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol Premenenia Pána, 1957 – rekonštrukcia.

Púchov; okres Púchov, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1953 (podľa firemného zoznamu 1952), dvojmanuálový 25(24)-registrový organ s pedálom (8+11+6(5)), pneumatická kužeľka.

Rajec; okres Žilina, Žilinský kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 80. roky 20. stor., op. 1651 – dvojmanuálový 16-registrový organ s pedálom (6+7+3), pneumatická kužeľka.

Sobotište; okres Myjava, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1972 – oprava.

Sobotište; okres Myjava, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1960 – výmena pôvodných Tučekových výpustkových vzdušníc a úprava dispozície.

Studienka; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1952 – dvojmanuálový 16(15)-registrový organ s pedálom (6+7+3(2)), pneumatická kužeľka.

Svätý Jur; okres Pezinok, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol Najsvätejšej Trojice, 1958 – zásadná prestavba a rozšírenie.

Štefanov; okres Senica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1972 – dvojmanuálový 26-registrový organ s pedálom (8+11+7), pneumatická kužeľka.

Tekovské Nemce; okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne polovica 70. rokov 20. stor., op. 1604 – dvojmanuálový 23-registrový organ s pedálom (8+10+5), pneumatická kužeľka.

Veľké Leváre; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 1. polovica 60. rokov 20. stor. – trojmanuálový 37(36)-registrový organ s pedálom (10+7+11+9(8)), pneumatická kužeľka.

Veľké Zálužie; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne okolo 1960, dvojmanuálový 19(18)-registrový organ s pedálom (6+8+5(4)), pneumatická kužeľka.

Veľký Biel; okres Senec, Trnavský kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 2. polovica 50. rokov 20. stor. – dvojmanuálový 14(13)-registrový organ s pedálom (5+7+2(1)), pneumatická kužeľka.

Veľký Krtíš; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1974 – jednomanuálový 9(8)-registrový organ s pedálom (7/6+2), pneumatická kužeľka. V r. 1998 bol postavený do nového kostola a rozšírený o ďalšie 2(1) pedálové registre (extenzia).

Vysoká nad Kysucou; okres Čadca, Žilinský kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 1970, dvojmanuálový 21(19)-registrový organ s pedálom (7+9+5(3)), pneumatická kužeľka.

Žilina-Bytčica, okres Žilina, Žilinský kraj, r. kat. kostol, okolo 1975 – dvojmanuálový 15-registrový organ s pedálom (6+6+3), pneumatická kužeľka.

Autor textu: Marek Cepko


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)